2.13.82.1, 2019-01-22 15:18:18

Volkswagen ja Veikkausliiga etsivät kuukauden kuljetusta. Äänestä suosikkiasi ja voita 100 € K-lahjakortti.

Valitse mielestäsi paras kuljetus

Keaton Isaksson
IFK Mariehamn

Luis Carlos Murillo
KuPS

Maksim Lipin
PS Kemi

Volkswagen-verkosto saa lähettää minulle tietoa tuotteista ja palveluista.

Valitse ainakin yksi yhteydenottotapa.

Rekisteriseloste
Sulje rekisteriseloste

VV-Auto Group Oy tuntee vastuunsa rekisterinpitäjänä ja käsittelee kerättäviä henkilötietoja kulloinkin voimassa olevanhenkilötietolainsäädännön mukaisesti huolehtien yksityisyyden suojan toteutumisesta ja korkeasta tietoturvasta.

Oheisesta tietosuojaselosteesta löydät lisätietoa yksityisyytesi suojasta.

Henkilötietolain (523/99) 10§:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterin pitäjä: VV-Auto Group Oy, PL 140 (Tikkurilantie 123), 01511 Vantaa, puhelin: 0105338300

Rekisterin nimi: VV-Auto Group Oy:n asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Henkilötietolain 8 §:n mukainen asiakassuhteiden ja muiden asiallisten yhteyksien hoitaminen, kehittäminen ja hallinta, rekisterinpitäjän liiketoiminnan suunnittelu, analysointi sekä markkinointi. Lisäksi rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneilla voi olla tietyin rajoituksin oikeus käyttää tietoja edellä mainittuihin omaan liiketoimintaansa liittyviin tarkoituksiin, esimerkiksi erilaisten yhteisten palvelujen, konseptien ja liiketoimintamallien kehittämiseksi ja toteuttamiseksi.

Asiakkaan tietoja voidaan käyttää rekisterinpitäjän lisäksi K-Plussa-järjestelmään kuuluvien yritysten suoramarkkinointitarkoituksiin, ellei asiakas ole kieltänyt tällaista tietojen luovutusta erikseen. Lisäksi asiakkaan tietoja voidaan käyttää rekisterinpitäjän lisäksi K-Plussa-järjestelmään kuuluvien yritysten sähköiseen kohdennettuun markkinointiin, mikäli asiakas on antanut tähän suostumuksensa.

Rekisterin sisältämät tiedot

Asiakkaan nimi, sukupuoli, yhteystiedot (mm. osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite), työpaikkaa koskevat tiedot (esim. ammatti, työnantajan nimi, yhteystiedot), K-plussakortin numero sekä suostumus/ kielto sähköiseen mainontaan, kielipreferenssi sekä mieltymyksiä koskevat tiedot. Tietosisältöön kuuluu myös asiakaskohtaiset auto- ja tapahtumatiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröity itse, julkiset tietolähteet, kuten ajoneuvohallintakeskus sekä mahdolliset muut rekisterinpitäjän yhteistyökumppanit.

Henkilötietoja voidaan myös päivittää hankkimalla päivityspalveluja niitä tarjoavilta yrityksiltä ja viranomaisilta.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja voidaan luovuttaa voimassaolevan lainsäädännön velvoittamissa rajoissa. Rekisteristä voidaan luovuttaa tietoja muun muassa VV-Auto Group Oy:n maahantuomien ajoneuvojen jälleenmyyjille.

Asiakkaan tietoja voidaan luovuttaa rekisterinpitäjän lisäksi K-Plussa-järjestelmään kuuluvien yritysten suoramarkkinointitarkoituksiin, ellei asiakas ole kieltänyt tällaista tietojen luovutusta erikseen. Lisäksi asiakkaan tietoja voidaan luovuttaa rekisterinpitäjän lisäksi K-Plussa-järjestelmään kuuluvien yritysten sähköiseen kohdennettuun markkinointiin, mikäli asiakas on antanut tähän suostumuksensa.

Tietoja voidaan siirtää henkilötietolain sallimissa rajoissa EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus

Tiedot sijaitsevat VV-Auto Group Oy:n suljetussa verkossa, joka on suojattu teknisesti palomuurilla.

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella: VV-Auto Group Oy, PL 140 (Tikkurilantie 123), 01511 Vantaa.

Sulje rekisteriseloste

Järjestäjä

VV-Auto Group Oy

Osallistumiskelpoisuus

Kaikki Suomessa asuvat luonnolliset henkilöt voivat ottaa osaa kilpailuun. Palkintoon eivät kuitenkaan ole oikeutettuja VV-Auto Group Oy:n tai kampanjan suunnitelleiden ja toteuttaneiden yritysten työntekijät. Osallistumalla tähän kilpailuun osanottajat sitoutuvat noudattamaan kilpailun virallisia sääntöjä.

Osallistumisaika

Jokaista ”kuukauden kuljetusta” voi äänestää aina seuraavan kuukauden ajan, esim. kesäkuun kuljetusta voi äänestää 1.7.-31.7.2017.

Kilpailuun osallistuminen

VV-Auto Group Oy:n hallinnoimaan kilpailuun voi sen voimassaoloaikana osallistua täyttämällä annetut yhteystietokentät www.volkswagen.fi -sivustolla. Kilpailuun osallistuminen ei edellytä ostamista.

Voittajan arpominen ja palkinnot

Kilpailun voittaja valitaan arpomalla kerran kuukaudessa ja voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti. Heinä-elokuun aikana arvonnan pääpalkintona on 2 lippua Suomen jalkapallomaajoukkueen 2.9.2017 Tampereella pelattavaan Suomi-Islanti otteluun. Palkinto on henkilökohtainen, sitä ei voi jälleenmyydä, sitä ei voi muuttaa rahaksi eikä sillä ole takaisinmaksuarvoa.

Vastuu teknisistä ongelmista ja yhteystietojen oikeellisuudesta

VV-Auto Group Oy ei ole vastuussa teknisistä ongelmista johtuvista osallistumisesteistä. Kilpailun järjestäjällä on milloin tahansa oikeus muuttaa näitä sääntöjä. Mikäli voittajaa ei arvonnan jälkeen tavoiteta seitsemän päivän sisällä, on kilpailun järjestäjällä oikeus arpoa uusi voittaja. Osallistuja vastaa itse siitä, että lomakkeella ilmoitetut yhteystiedot ovat riittävät palkinnon toimittamiseksi. Kilpailun järjestäjä vastaa toimituskuluista sekä arpajaisverosta ja mahdollisista muista palkinnon luovutukseen liittyvistä maksuista.

Henkilötietojen käsittely

Osallistumalla kisaan verkkosivujen lomakkeella osallistuja luovuttaa tietonsa VV-Auto Group Oy:lle. Kilpailun yhteydessä kerättäviä henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Henkilötietoja käytetään ainoastaan arvontaa varten. Mikäli osallistuja on antanut nimenomaisen suostumuksensa, voidaan henkilötietoja käyttää suoramarkkinointiin. Osallistumalla tähän arvontaan osallistujat myöntävät kilpailun järjestäjälle oikeuden käyttää kilpailun voittajan nimeä eri medioissa ilman eri suostumusta tai korvausta.